ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 
 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолтын хуулбар
 3. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн байр болон дотуур байрнаас 500м зайд оршдог тухай Харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Албан хүсэлт гаргана  /Холбоо барих утас/
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД АНХНЫ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД:

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЖ, БАТАЛГААЖУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД: 

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл (өргөдөлд тухайн газрын байршил, хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж бүх өмчлөгчид гарын үсгээ зурж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 2. Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр/эх хувь/

Гэр бүлийн байлдын 8 төрлийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

 

ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
 • Төрөх эмнэлгээс өгсөн эрүүл мэндийн дэвтэр  / эмнэлгийн магадлагаа /
 • Өрхийн эмнэлгийн эрүүл бойжиж байгаа гэсэн эмчийн тодорхойлолт, ахлах эмчийн тамгатай
 • Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээгүй бол эцэг эх хоёулаа ирэх