Товч агуулга

Биелэлт өгөх Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Монголын Улсын Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын өдрийн хуралдааны 56 дугаар тэмдэглэлээр Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Монгол Улсын Засгийн 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын заалт бүрт холбогдох хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр, хөтөлбөртэй уялдуулан нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах

2018.01.30

 

 

 

Хууль зүйн тасаг

2

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/43 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө боловсруулж, биелэлт үр дүнг танилцуулж ажиллах

2018.01.30

 

   Төрийн сангийн хэлтэс

3

Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн спорт наадмын нээлт “Цасны баяр” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 03-нд өдөр “Хандгайт”-ын “Янзага” зусланд зохион байгуулагдах тул байгууллагынхаа ажилтан, албан хаагчдыг өргөнөөр оролцуулахыг дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дарга, удирдлагууд идэвхтэй оролцох

2018.01.30

 

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

4

Цаг агаарын нөхцөл байдалтай уялдуулан мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах зэрэгт Захирагчийн ажлын алба хяналт тавих

2018.01.30

 

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

5

Сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан тусламж дэмжлэг шаардлагатай ахмад настангуудыг баярын бэлгэнд хамруулах

2018.01.30

 

Нийт байгууллагууд

6

Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэр хорооллын замуудад түгжрэл үүсгэхгүй байх тал дээр арга хэмжээ авч ажиллах

2018.01.30

Замын цагдаагийн хэлтэс

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР