НЭГ.  Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба ажлын үр дүнг нэмэгдүүлж, ажлаа эрчимжүүлэх
/ Худалдан авах ажиллагааны алба/

ХОЁР. Нийслэлийн 375 жилийн ойн баярыг угтаж хийх ажлын жагсаалтаа гаргах, холбогдох хэлтэс албадууд төлөвлөгөө боловсруулах     / Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, холбогдох хэлтсүүд/

 

ГУРАВ. Явган хүний зам, гарц дээр түлээ нүүрс зарж байгаа болон гар дээрх  жижиглэн худалдаа эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг  яаралтай цэгцлэх, ажлын үр дүнгийн талаар дараагийн шуурхай  хуралдаан дээр мэдээлэл хийх
/ Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс/

ДӨРӨВ.  Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд дүүргийн хэмжээнд шийдэх боломжгүй, нийслэлийн түвшинд шийдүүлэх тулгамдсан асуудалуудаа Дүүргийн ЗДТГ-ын Захиргаа хуулийн хэлтэст ирүүлэх
/ Бүх холбогдох хэлтэс албадууд/

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС