1. Аж ахуйн хашаанд байгаа  хуучин хавтан, хашаа, замын хашлагыг авч хорооны тохижилтын ажилд ашиглах.
  1. Мал бүхий хороодын Засаг дарга нар 2 дугаар ээлжийн шүлхийн вакцинд бүрэн  хамрагдсан талаарх албан бичгээ  ХҮХ-т  04 дүгээр сарын 15-ны дотор ирүүлэх.
 

 

  1. Худалдаа, нийтийн хоолны байгууллагуудын  гадна, дотно орчны камерийн судалгааг 2014.04.15-ны дотор ХҮХ-т албан бичгээр ирүүлэх.
  1. Өнөр хорооллын Засаг дарга нар ААН байгууллагуудынхаа тохижилтын төлөвлөгөөг ХҮХ-т  2014 оны 04 дүгээр сарын 10-15-ны хооронд ирүүлэх.
  1. 2014 оны 04 дүгээр сарын 27-ны “Генералуудын өдөр” ийг тохиолдуулан чөлөөнд байгаа  болон одоо ажиллаж байгаа генералуудын судалгааг 2014.04.20-ны дотор цэргийн хэлтэст ирүүлэх.
  1. 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-нд хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 7, 8, 19, 20, 26 дугаар хороодод  2 мэргэжилтэн 1 өмгөөлөгч иргэдтэй уулзаж хууль зүйн үнэгүй туслалцаа үзүүлнэ. Дээрх хороод хууль зүйн зөвлөгөө авах зайлшгүй шаардлагатай байгаа иргэдийг энэ үйл ажиллагаанд хамруулж зохион байгуулах.
  1. Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй, зохион байгуулалттай оролцох.
  1. Гэр хорооллууд дунд байгаа хур хогийн цэгийн судалгааг гаргаж ДБТХ-т ирүүлэх.
  1. Цэргийн албаны зарлан дуудах хуудас авах залуучуудын нэр, оюутан сурагч, гадаадад байгаа иргэдийн судалгааг цэргийн хэлтэст ирүүлэх.

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС