НЭГ. Гудамж талбай олон нийтийн газар хог хаядаг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад захиргааны хариуцлага хүлээлгэж, хариуцлага тооцож байх
/ Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс/

ХОЁР. 2014 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлага эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах, холбогдох хэлтэс албадууд онцгой анхаарч ажиллах
/ Цэргийн штаб, ЗХХ/

 

ГУРАВ. Цэцэрлэгт хүрээлэн, усан оргилууруудыг ажилд оруулах 
/Нийтлэг үйлчилгээний төв, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс/

ДӨРӨВ. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Ногоон байгууламж”-ыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарах, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд санаачилга гаргах
/ Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/

ТАВ. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар ахиц дэвшил гаргах, хугацаа хэтэрсэн албан бичгүүд дээр арга хэмжээ авч ажиллах, дараагийн шуурхай дээр мэдээг танилцуулах
/Захиргаа хуулийн хэлтэс/ 

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН  ХЭЛТЭС