2014 ОНЫ 12-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ХОРООДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР СХД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА С. МӨНХЧУЛУУНЫ ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Нэг:   Хороодын 2014 оны үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх ажилд бэлтгэх

 

Хоёр:  Зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж 12 дугаар сарын 13-ны дотор Захиргаа хуулийн хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст ирүүлэх

Гурав:   2014 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан, батламжийн биелэлт болон бусад баримт бичгийн ажлыг цэгцлэн дуусгах.

Дөрөв:  2015 оны төлөвлөгөө боловсруулах, хороодод хөтлөгдөх үлгэрчилсэн хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын нэгж үүсгэх.

Тав:  Цахилгаан, галлагааны  аюулгүй байдлыг хангаж, хороодын ажилтан, албан хаагчдыг үүрэгжүүлэх. Сахиул манаач нарын ажилд хяналт тавих. 

Зургаа:  12 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохиогдох Нийтийн цэвэрлэгээг  өндөр түвшинд гүйцэтгэх

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС