Үүрэг даалгавар

2015-02-03

 

 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 02
ДУГААР САРЫН 03- НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

Нэг. Хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгээ хугацаанд нь үнэн зөв мэдүүлж өгөх /Холбогдох албан тушаалтанууд/

Хоёр.  Сар шинийн баяр болж байгаатай холбогдуулан албан байгууллага, хэлтэс албадууд Ахмадуудаа хүлээж авах, харъяалалгүй ахмад настангуудыг байгууллагуудад хувиарлах, хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг өргөн хэмжээнд зохион байгуулах /Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс/

 

Гурав. Хэлтэс албадууд өөр өөрийн чиглэлээр үр дүнг тооцож болохуйц ажлын зорилтыг тодорхойлон Захиргаа хуулийн хэлтэст ирүүлэх  /Холбогдох хэлтэс албадууд/

Дөрөв. Дүүрэгт 3 сая дахь иргэнтэй үе чацуутан  18-н иргэн төрсөнтэй холбогдуулан захирамж гарган ажлын хэсэг байгуулж, арга хэмжээ авч ажиллах / Холбогдох хэлтэс албад/

Тав. Сүрьеэгийн диспансерийг тусгаарлах, захын хороолол нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авах / Холбогдох хэлтэс, албад/

Зургаа. Эд зүйлийн үнэлэгээг дүүрэгт хийх боломжийг судлах, арга хэмжээ авч ажиллах / Холбогдох хэлтэс, албад/

                                      ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРЦИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                                                           2015 он

Албан тушаал, нэр

02.03

Албан тушаал, нэр

02.03

1

СХД-ийн Засаг дарга М.Чинболд

И

31

Дотоод аудитын албаны дарга С.Мэндбаяр

И

2

Засаг даргын орлогч Б.Батдорж

И

32

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ш.Хажидмаа

И

3

Засаг даргын орлогч Р.Дагва

Ч

33

Татварын хэлтсийн дарга Ц.Сүхбаатар

О/И

4

Засаг даргын орлогч Н.Ганаа

И

34

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Г.Гэрэлмаа

И

5

Засаг даргын орлогч Ц.Төрхүү

И

35

НДХ-ийн дарга Н.Энхтөр

И

6

Тамгын газрын дарга С.Мөнхчулуун

И

36

Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Б.Галсанцэдэн

И

7

Засаг даргын зөвлөх

Т.Зулбилэг

И

37

Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Алтангэрэл

И

8

Засаг даргын зөвлөх М.Мөнхжаргал

Т

38

БТСХ-ны дарга Ц.Ганхүү

И

9

ИТХ-ын ажлын албаны дарга Ө.Батөлзий

И

39

Ахмадын хорооны дарга Б.Батмөнх

И

10

ЗХХ-ийн дарга А.Пүрэвсүрэн

И

40

МЭҮА-ны дарга А.Амарбаян

И

11

ЭЗТХ-ийн дарга Н.Баярмагнай

И

41

АБНТБ-ын дарга З.Батцэцэг

И

12

ХҮХ-ийн дарга Г.Ууганбаяр

И

42

ТҮТ-ийн дарга С.Мөнхбат

О/И

13

СТСХ-ийн дарга С.Болорцэцэг

И

43

ТЦҮ ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Мөнхцэцэг

Ч

14

ДБТХ-ийн дарга Т.Сүхбаатар

И

44

НҮТ-ийн дарга Г.Сарантуяа

И

15

НХХ-ийн дарга Б.Оюунбилэг

И

45

ЖДҮДСТ-ийн дарга Г.Билгүүн

И

16

Цэргийн штабын дарга А.Баттулга

И

46

УЗХ-ны дарга Жавзандулам

И

17

ХМОНХА-ны дарга  У.Буянболор

О/И

47

ХЭАХН-ийн дарга И.Ишжамц

И

18

ӨГХА-ны дарга Э.Болорчулуун

О/И

48

СӨХ-ны салбар зөвлөлийн дарга Галбаатар

И

19

УССТ-ийн дарга Б.Мягмарсүрэн

И

49

ЗАА-ны Толгойт бүсийн ажлын албаны дарга С.Эрдэнэбат

Т

20

Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ө.Өнөрлхам

Т

50

ЗАА-ны Наран бүсийн ажлын албаны дарга Ш.Эрдэнэтуяа

И

21

Боловсролын хэлтсийн дарга М.Баяраа

И

51

ЗАА-ны Баянхошуу бүсийн ажлын албаны дарга Х.Нямсүрэн

О/И

22

МХХ-ийн дарга Д.Ганбат

И

52

СХ амралт цогцолборын дарга Лхагвадорж

И

23

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга Ш.Цогбаатар

И

53

УБЦТСК-ний СХД дэх ХҮТ-ийн дарга Г.Эрхэмбаяр

И

24

Цагдаагийн 2-р хэлтсийн дарга Т.Бакыт

И

54

Филлипс ХХК-ны захирал Ганхуяг

О/И

25

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн дарга Г.Эрхэмбаяр

И

55

ЦТСХК-ны Баруун түгээх төвийн дарга Батсүрэн

Т

26

ОБХ-ийн дарга Ц.Төрмандах

И

56

Би Эм Жи Эйл ХХК-ны захирал Мөнхсүх

И

27

ЗЦТ-ын дарга С.Жавхлантбаатар

И

57

СХД дэх Тагнуулын тасгийн дарга Д.Энхсайхан

Т

28

ХААА-ны дарга Х.Батхүү

И

58

Цэцэрлэгүүдийн ХХ хариуцсан төвийн дарга Ш.Бурмаа

Т

29

НХҮХ-ийн дарга Д.Баасансүрэн

О/И

59

ХҮТ15-ийн дарга

Д.Энх-амгалан

И

30

ХГБХТ-ийн дарга Д.Дэлгэрбулаг

И

60

ХҮТ16-ийн дарга Ц.Амарсайхан

Т

НИЙТ-60  ҮҮНЭЭС  ИРСЭН

51

ИРЦ-85%

1

ТАСАЛСАН

7

2

ОРЛОН ИРСЭН

7

3

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТТАЙ

-

4

ӨВЧТЭЙ

-

5

ЧӨЛӨӨТЭЙ

2

 

 

ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ ГАРГАСАН:

     ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН

     ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                         О.АРИУНЖАРГАЛ