СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 07 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  М.ЧИНБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч агуулга

Биелэлт өгөх хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

2

3

4

5

1

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, худалдан авах ажиллагаа, эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлтийг эхний хагас жилээр үр дүнг үнэлж урамшуулах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

2

Татварын хэлтэс

Нийслэлийн татварыг бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

3

Холбогдох хэлтэс, албад

Үерийн аманд буусан айл өрхүүдэд шаардлага сэрэмжлүүлэгийг тогтмол хүргүүлж ажиллах

2015.07.17

Онцгой байдлын хэлтэс

4

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нар 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэхдээ өөрсдийн орны хүмүүсийг мэдэгдэх

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

5

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

2015 оны 07 сарын 06-ны өдрийн нийслэлийн  удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох хэлтэс албадууд шат шатандаа хэрэгжүүлж ажиллах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Санал асуулга

Дүүргийн ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа нь таны сэтгэлд нийцэж байна уу?
Нийт 585 санал өгсөн байна.