СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2015.07.20

          Нэг: Хорооны хэмжээнд зохион байгуулсан зэрлэг ургамлын устгалын дүн мэдээг 07-р сарын 24-ний дотор ирүүлэх./ДБТХ/

          Хоёр: Хороод хүн амын  тооллогын түр товчоо байгуулж, хүн ам орон сууцны завсрын тооллогын бэлтгэл хангаж ажиллах.

 

          Гурав: Үерийн аманд буусан айл өрхүүдэд  анхааруулга, сэрэмжлүүлэг тараах, далан суваг цэвэрлэх,  хороодын албан хаагчдийн гар утасийг байнгын нээлттэй, бэлэн байдалтай ажиллах,

          Дөрөв: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явагдахтай холбогдуулан хороод  ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөө гаргаж үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах,

          Тав: Шилдэг хороо шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд хийсэн ажлын  төлөвлөгөөний биелэлтийг  08-р сарын 03-ны дотор ирүүлэх. /ДБТХ/

          Зургаа: Тохижилтын уралдааны явцын талаарх тайланг  7-р сарын 24-ний дотор ирүүлэх. /ЗХХ/

          Долоо: Хороодын зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтнуудын ээлжийн амралтыг  09-р сарын 01-нээс өмнө олгож дуусгах.

          Найм: Үерийн улмаас үүссэн лаг шавар, бохирыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэлт ариутгал хийх талбайн хэмжээ,  судалгааг гаргах.

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН                                           ГАЗРЫН ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Санал асуулга

Дүүргийн ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа нь таны сэтгэлд нийцэж байна уу?
Нийт 585 санал өгсөн байна.