Видео

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

  “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын хийн дасгал, аэробикийн

 

 тэмцээн

 

 2016 оны 11 дүгээр сарын 03                                                Улаанбаатар хот

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын “Хийн дасгал”, “Аэробик”-ийн тэмцээн 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр дүүргийн спорт цогцолборт зохион байгуулагдаж, 10 хорооны 180 тамирчид өрсөлдлөө. Тэмцээнд байгууллагын нэгдсэн дүнгээр: Г.Ундармаа Засаг даргатай 12дугаар хороо “Тэргүүн байр”, Х.Эрдэнэтуяа Засаг даргатай 14 дүгээр хороо 2 дугаар байр, Д.Оюунцэцэг Засаг даргатай 15 дугаар хороо 3 дугаар байр эзэлж, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын эзэд боллоо.

 

                         

 

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

 

  “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын олс таталтын

 

 тэмцээн


 

2016  оны 10 дугаар сарын 03                                              Улаанбаатар хот

 

Сонгинохайрхан дүүргийн  “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын “Олс таталт”-ын тэмцээн 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн спорт цогцолборт зохион байгуулагдаж, 8 хорооны 128 тамирчид хурд, хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдсөнөөс: Байгууллагын нэгдсэн дүнгээр:

 

Эрэгтэй:

 

1 дүгээр байрт П.Энхтуяа Засаг даргатай 6-р хороо

 

2 дугаар байрт Г.Оюунчимэг Засаг даргатай 7-р хороо

 

3 дугаар байрт Г.Гүнжилмаа Засаг даргатай 13-р хороо

 

Эмэгтэй:

 

1 дүгээр байрт Г.Оюунчимэг Засаг даргатай 7-р хороо

 

2 дугаар байрт С.Давааням Засаг даргатай 1-р хороо

 

3 дугаар байрт Г.Гүнжилмаа Засаг даргатай 13-р хороо тус тус шалгарч алт, мөнгө, хүрэл, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

                          

 

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС


 Иргэдийн спортын V их наадмын “Шагайн наадгай”-н

 

тэмцээн

 

2016 оны 10 дугаар сарын 03                                               Улаанбаатар хот

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын “Олс таталт”-ын  тэмцээн 2016 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр дүүргийн спорт цогцолборт зохион байгуулагдаж, 12 хорооны 168 тамирчид авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдсөнөөс:

 

Эрэгтэй:

 

1-р байрт Л.Бямбадорж засаг даргатай 9-р хороо

 

2-р байрт С.Давааням засаг даргатай 1-р хороо

 

3-р байрт А.Бат-Аюуш засаг даргатай 19-р хороо

 

Эмэгтэй:

 

1-р байрт Г.Оюунчимэг засаг даргатай 7-р хороо

 

2-р байрт Д.Оюунцэцэг засаг даргатай 15-р хороо

 

3-р байрт С.Давааням засаг даргатай 1-р хороо

 

Байгууллагын нэгдсэн дүнгээр:

 

1-р байрт Л.Бямбадорж засаг даргатай 9-р хороо

 

2-р байрт Д.Оюунцэцэг засаг даргатай 15-р хороо

 

3-р байрт С.Давааням засаг даргатай 1-р хороо тус тус шалгарч алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

                             

 

 Иргэдийн спортын V их наадмын “Сагсан бөмбөг”-ийн

 

 тэмцээн

 

 2016 оны 11 дүгээр сарын 02                                                Улаанбаатар хот

 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Иргэдийн спортын V их наадам”-ын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2016 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр “Аврах тусгай анги”-ийн спорт зааланд зохион байгуулагдаж, 21 хорооны 147 тамирчид өрсөлдсөнөөс:

 

Эмэгтэй                                                           Эрэгтэй

 

1-р байрт  3-р хороо                         1-р байрт   19-р хороо

 

2-р байрт 32-р хороо                        2-р байрт   5-р хороо

 

3-р байрт 7-р хороо                          3-р байрт  13-р хороо тус тус шалгарч Алт, мөнгө, хүрэл, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

 

 

Иргэдийн спортын V их наадмын “Гар бөмбөг”-ийн

 тэмцээн

 

2016 оны10 дугаар сарын 27                                                Улаанбаатар хот

            Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Иргэдийн спортын Y наадам”-ын гар бөмбөгийн тэмцээн 2016 оны 10 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд дүүргийн спорт цогцолборт амжилттай явагдаж өнгөрлөө.

Тэмцээнд 14 байгууллагын 23 багийн 322 тамирчин хурд, хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдсөнөөс:

Эмэгтэй                                                             Эрэгтэй                         

            1-р байрт  1- хороо                                          1-р байрт 11-р хороо

            2-р байрт 5-р хороо                                         2-р байрт 18-р хороо

3-р байрт 7-р хороо                                                3-р байрт 1-р хороо

тус тус шалгарч өргөмжлөл, алт , мөнгө, хүрэл медаль, мөнгөн шагналын эзэд боллоо.

Нийслэлийн иргэдийн спортын наадмын “Гар бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээнд 11 дүгээр хорооны эрэгтэй баг, 1 дүгээр хорооны эмэгтэй баг тамирчид оролцох эрх авлаа.