Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллагууд, хороодын 2016 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын А/469 дугаар захирамжаар баталсан.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж байна.