СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллагууд, хороодын 2016 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын А/469 дугаар захирамжаар баталсан.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж байна.