Шинэ жилийн баярын амралтын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд бэлэн байдлыг хангуулан, ерөнхий эргүүл, жижүүр ажиллах байна.