Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Нэгдсэн програм хангамжийг нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор дүүргийн төрийн байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад “Еdoc.ub.gov.mn” програмын нэгдсэн сургалтыг 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр дүүргийн Иргэний танхимд 10.00 цагт зохион байгууллаа.

 

                                                    ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС.