ХОРООДОД ХҮРГЭХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Азийн сангаас хамтран хэрэгжүүлж буй "Засаглалыг сайжруулах" төслийн хүрээнд Гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчны зураглалын төв Төрийн Бус Байгууллага Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32-р /нийт 22 хороо/ хорооны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг газрын зураглалд оруулах ажлыг дээрх хороодтой хамтран зохион байгуулна. 4, 7, 22, 24, 26, 28, 31-р /нийт 7 хороо/ хорооны зураглал 2016 онд хийгдсэн тул  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ,11, 20, 21, 23, 25, 30, 32-р /нийт 15/ хороодод дараах хуваарийн дагуу “Гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчны зураглалын төв Төрийн Бус Байгууллагын ажилтнууд хороо тус бүр дээр очиж ажиллана. Хороодын засаг дарга болон, хэсгийн ахлагч, нийгмийн ажилтнууд товлосон хугацаанд бэлэн байна уу.

 

 Хороодод ажиллах хуваарь

 

д/д

Хороо

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

2017.03.13

2017.03.14

2017.03.15

2017.03.16

2017.03.17

1

1

9:00

 

 

 

 

2

2

11:00

 

 

 

 

3

3

13:30

 

 

 

 

4

5

 

9:00

 

 

 

5

6

 

11:00

 

 

 

6

8

 

13:30

 

 

 

7

9

 

 

9:00

 

 

8

10

 

 

11:00

 

 

9

11

 

 

13:30

 

 

10

20

 

 

 

 

9:00

11

21

 

 

 

 

11:30

12

23

 

 

 

11:00

 

13

25

 

 

 

9:00

 

14

30

 

 

 

13:30

 

15

32

 

 

 

 

14:00

  

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС