СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

     2017 оны 4 дүгээр сарын 3, 4-ний өдрүүдэд 8 дугаар хорооны 117 дугаар цэцэрлэгийн зааланд 120 иргэнд "Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх", "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль"-ийг таниулах 2 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдсан иргэдээс асуулга судалгааг авч нэгтгэн үр дүн тооцож цаашид зохион байгуулах сургалт мэдээллийг төлөвлөн ажиллаж байна.   

 

 

 

 

 

Санал асуулга

Дүүргийн ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа нь таны сэтгэлд нийцэж байна уу?
Нийт 648 санал өгсөн байна.