ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

 

1. Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах

2. Дүүргийн хэмжээнд олон чиглэлээр аянууд зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын Тамгын газраас аян тус бүрээр үнэлэлт дүгнэлт өгч танилцуулах

3. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ордуудад холбогдох хэлтсүүд анхаарч ажиллах

4. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар  танилцуулах