Монгол улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний 37 дугаар тушаалаар Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сур орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. 

  

https://docs.google.com/file/d/0B9-JGqRMe15aZFR6N3VJT3dqOGc/view