Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс Соёлын өвийн бүртгэл баримтжуулалт сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Дүүргийн иргэний танхимд зохион байгууллаа. Сургалтыг Улаанбаатар музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Очбаяр удирдан явуулж 32 хорооны Нийгмийн ажилчид хамрагдлаа.