Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах

14

 

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

2

Зам талбайн ногоон байгууламжийн усалгааг сайн хийх, тохижилтын ажлуудад анхаарч ажиллах

 

 

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

3

“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах

14

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

4

2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд идэвхитэй оролцох

14

 

Биеийн тамир спорт хороо

5

Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дэвших шалгалтыг  зохион байгуулах

14

 

Боловсролын хэлтэс

6

 

“Хоггүй орчин-эрүүл амьдрал” аяны ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажлаа идэвхжүүлэхээс гадна хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны ажлуудыг хийх

 

14

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс