Үүрэг даалгавар 1. Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхитэй хамруулж, оновчтой зохион байгуулах

Үүрэг даалгавар 2. Хороодын нутаг дэвсгэр дэх зам талбайн ногоон байгууламж болон аж ахуйн нэгж байгууллагын ойр орчмын ногоон байгууламжийн усалгааг сайн хийж, тохижилтын ажлуудад анхаарч ажиллах

Үүрэг даалгавар 3. Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болох гэж байгаатай холбогдуулан санал авах байруудыг бэлтгэж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллах

Үүрэг даалгавар 4. 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд идэвхитэй оролцох

Үүрэг даалгавар 5. “Хоггүй орчин – эрүүл амьдрал” аяны ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажлыг идэвхижүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг тус тусын хороонд зохион байгуулах

 

Үүрэг даалгавар 6. Дүүргээс болон дүүргийн дэргэдэх хэлтэс, албадаас хөрөнгө зарцуулан зохион байгуулж буй ажилд Засаг дарга нар ач холбогдол өгч манлайлан, уриалан оролцох