"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Засаг даргын захирамж