Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлигийн дагуу Сонгинохайрхан дүүрэг өнөөдөр дүүргийн хэмжээнд нийт 6000 гаруй мод тарилаа.

 

     Дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас спорт цогцолбор, дүүргийн амралт цогцолборын газар 2-т мод тарих ажлыг зохион байгуулж, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс албад болон 32 хороодыг бүгдийг нь хамрууллаа. Сонгосон хоёр байршлыг тухайд тарьсан модоо эзэнтэй байлгаж, цаашид арчилж хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой юм.