"Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил"-ийн хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн тасгаас, Цэргийн штаб, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсүүдтэй хамтран "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх" "Батлан хамгаалах тухай" багц хуулиудыг сурталчлах сургалтыг 32 хорооны иргэдийн дунд 2017 оны 05 дугаар сарын 15, 16, 17-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.