Гэр хорооллын шороон замыг засаж сайжруулахад хийгдсэн ажлууд:

—  1 дүгээр хороолол 34 дүгээр байрны арын гүүрнээс Овоот хүртэл замыг хусаж сайжрууллаа.

—  Бумбатын зуслангаас Нумтын зам хүртэлх 1 км замыг хусч тэгшиллээ.

—  24-р хорооны 31 гудамжинд шороо асгах, түрэх, тэгшлэх ажлыг гүйцэтгэлээ.

—  Одонт 1-5, 14, 17-19, 21, 22, 25-28 дугаар гудамж, Хайрхан 1-3, 6-9, 11, 15, 17 дугаар гудамжинд хайрга, дайрга асгах ажлыг хийлээ.

 

 

2016 оны Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажил.

 

 

5-р хороо, Баянхошуу явах замд хурд сааруулагч хийлээ.