Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны “Болзолт уралдаан зарлах тухай”  А/255 дугаар захирамжийн хүрээнд өнөөгийн төсвийн хүндрэлтэй байдлын үед хамт олноороо хэлэлцэн өөрсдийн хуримтлалын сангийн хөрөнгөнөөс 300 мянган төгрөгөөр тус албаны Архивын өрөөг тусгаарлан гаргаж, тохижуулан архивын нэгжийн хадгалалт, хамгаалалтын шаардлага хангасан орчинг бий болгож ажиллаж байна.