СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/537 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Онцгой байдлын хэлтэс/

 

14

2

Нийслэлийн дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа тохижилт, бүтээн байгуулалт, авто зам болон инженерийн шугам, сүлжээний засвар шинэчлэлтийн ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах. /Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтэс

14

   

 

3

Нийслэлийн хэмжээнд 2017-2018 оны цэцэрлэгийн бүртгэлийг цахим хэлбээр зохион байгуулах бэлтгэл болон сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засвар, өргөтгөлийг ажлуудыг 8 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгах. /Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс/

14

   

 

4

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2017 оны ээлжийн амралтаа эдлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох гар утсаа нээлттэй байлгах, мөн төрийн ажил үйлчилгээ тасалдал, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэх. / Бүх байгууллагууд/

 

14

5

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам”-ын хэрэгжилтийг сайтар хангах, нийслэлийн ногоон бүсэд гэрээр хоол, хүнсний худалдаа үйлчилгээ үзүүлж байгаад хяналт тавих. /Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/

14