Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн тасаг, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Драгон салбарт 2017 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд иргэдэд үнэ төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө өгөх арга хэмжээ зохион байгуулна.