Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод 24 цагийн турш хяналт хийн ажиллаж байна. 7 дугаар сарын 07-19-ний хооронд 24-р хорооны 2 айлын 5 азарга адууг дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гаргасан байна.