07 дугаар сарын 25-нд орсон борооны улмаас үүссэн үерийн лаг шаврыг цэвэрлэх ажил эрчимтэй хийгдэж дууслаа. 07 дугаар сарын 30-нд 27 хүний бүрэлдэхүүн 8 авто машинтайгаар 107 удаагийн рэйсээр 588,5 тонн лаг шавар, хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна.

 

     Хог тээвэрлэлтийн байгууллагууд 07 дугаар сарын 26-наас 30-ны хооронд давхардсан тоогоор нийт 26 авто машин, 16 ковш трактор, 241 хүний бүрэлдэхүүн 290 удаагийн рэйсээр 1,585 тонн хог хаягдал, лаг шаврыг цэвэрлэж тээвэрлэсэн байна.