Дүүргийн хэмжээнд зарласан “Хоггүй орчин-Эрүүл амьдрал” аяны ажлын хэсэг хуралдаж хороодын тайлантай танилцлаа. Шинэ санал санаачлага гарган ажиллаж, бусдыгаа манлайлсан хороод, СӨХ, иргэдийг шалгаруулж дүнг нэгтгэн 09 дүгээр сард танилцуулах юм.