Тус үйлдвэр байгуулагдсанаар гүний ус хэрэглэж байгаа цахилгаан станц болон бусад байгууллагад дахин боловсруулсан ус нийлүүлэгдэх юм. Үйлдвэр байгуулахад дүүргийн газрын алба, нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, татварын хэлтэс зэрэг олон байгууллагын ажлын уялдаа чухал учир энэ чиглэлээр хамтран ажиллах боломж нөхцөлийг судлах шаардлагатайг Засаг дарга онцоллоо.