1.    НИТХ-ын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөрийн биелэлтийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 28-ны дотор багтаан ТЗУХ-т ирүүлэх

2.    Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тайлангаа 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны дотор ТЗУХ-т ирүүлэх

3.    Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсан ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд бүх хороод өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ тус тусын нэрэмжит ажил зохион байгуулж иргэдэд хүргэх

4.    Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн асалтад хяналт тавьж ажиллах.

 

 Жич: 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс өмнө биелэлтийг ТЗУХ-т ирүүлэхийг анхаарна уу.