Товч агуулга

Биелэлт өгөх Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Нийслэлийн хэмжээнд 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд инженерийн байгууллагуудын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцсан, иймд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд өвлийн их ачааллын үед иргэдийг ус, дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангахад онцгой анхаарах, шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах шуурхай бригадуудаа бэлэн байлгах

14

 

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

2

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний хүрээнд ажил хариуцсан байгууллагууд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэх, үр дүнг танилцуулах цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудад онцгой анхаарч ажиллах

14

 

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

3

Нийслэлийн өдрийг угтаж энэ сард зохион байгуулагдах нэгдсэн арга хэмжээнд иргэд олон нийтийг хамруулах, байгууллагууд өөрсдөө идэвхтэй оролцох, ойг угтаж мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд тохижилт, хог цэвэрлэгээ, гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах

14

 

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

4

Нийслэлийн зарим дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шинээр байгуулагдсан мэс заслын тасгийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах, түүнийг өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж ажиллах. Мөн ханиад томуугийн үе эхлэх гэж байгаа тул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн төвүүд урьдчилан сэргийлэх ажлын бэлтгэлд хяналт тавьж ажиллах

14

 

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

5

Бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах

14

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

 

6

2017 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдөр болох бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийт байгууллагууд идэвхитэй оролцох

14

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

7

Нийслэлийн өдрийг угтаж Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хэт ачааллыг бууруулах зорилгоор “Миний сонголт-Нийтийн тээвэр” аяныг дэмжиж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох.

 

 

 

 

Нийт байгууллагууд

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР