Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын алба

 

            Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Жаргалант тосгоны Захирагчийн ажлын албаны 2017 оны эхний 9 сарын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд явцын аудит хийлээ.