Монгол Улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж хугацаат цэргийн албаа нэр төртэй хаасан цэргүүдэд дүүргийн Цэргийн штаб болон Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсээс ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллалаа.