Нийслэлийн өдрийг угтан Улаанбаатар хотын Засаг даргын Тамгын газар, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын нотариатчдын танхим, Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн байгууллагууд хамтран иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлж хуулийн үнэгүй зөвлөгөө өглөө.