Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 01/27 тоот “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” тухай удирдамжийн хүрээнд шинэ жилийн баярыг угтсан урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хийж байна.