9 дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй тогтмол, үр дүнтэй хамтран ажиллаж гэр бүлд чиглэсэн бүтээлч, ажил үйлчилгээ, орчныг бүрдүүлэн иргэд олон нийтийн талархалыг хүлээсэн байгууллагуудад хүндэтгэл үзүүллээ. 2017 оны “Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй цэцэрлэг”-ээр 110-р цэцэрлэг шалгарлаа.

 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэх тухай” 08 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/779 дугаар захирамж, НХГБХГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн “Гэр бүлийн өдрийг сар бүр нийслэлийн 9 дүүрэгт тэмдэглэн өнгөрүүлэх” ажлын удирдамжийн дагуу жил бүр ийнхүү шилдэг байгууллагуудыг урамшуулж байгаа юм.