Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн 3-р хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа С.Батзаяа цахим тоглоомын үйл ажиллагаа явуулж буй газруудын эзэдтэй уулзалт зохион байгуулж, цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журмын хэрэгжилтийг хангаж, насанд хүрээгүй хүүхдийг олон цагаар тоглуулах, цаг хэтрүүлэн шөнө оройн цагаар үйлчилэхгүй байх талаар зөвлөмж өглөө.