Дүүргийн нийт 18 хорооны иргэдэд Агаарын бохирдлыг бууруулах, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи танилцуулах зорилгоор сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтыг Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс болон цахилгаан халаагуур, байшингийн дулаалга, сайжруулсан түлшний үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд хамтран зохион байгуулж 1400-аад иргэнд мэдээлэл өглөө.