Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын хамтарсан ажлын удирдамжийн дагуу "Хуулиа мөрдье-21" арга хэмжээний хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундааны үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний газруудад хөдөлмөрийн хяналт, эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, хүнсний чанар стандартын хяналтын чиглэлээр хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж байна.