Сонгинохайрхан дүүрэг дэр мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байцаагдчид "Мал амьтаны халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд тандалт хийх төлөвлөгөө"-ний дагуу 32-р хорооны засаг даргатай хамтран мал бүхий айл өрхөөр орж малын шилжилт хөдөлгөөн, вакцинжуулалтанд тандалт хийж шүлхий өвчний эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өглөө.