Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс хариуцсан 12-17, 29 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэрт байрлах орон сууцны СӨХ-ийн дарга, удирдлагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. 

Орон сууцны жижүүрээр ажиллаж буй иргэд архидан согтуурдаг, оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг гэх дуудлага мэдээлэл их ирдэг. Тиймээс энэ талын судалгааг сайтар гаргаж, цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг зөвлөж, иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.