Олон улсын Иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдлийг бууруулахад хүүхэд багачуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний уран бүтээлээр дамжуулан олон нийтэд гамшгийн эрсдлийн талаар ойлголтыг түгээх зорилгоор дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд энэхүү уралдааныг зохион байгуулж байна.