"Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны салбар зөвлөл”-ийн хурал гишүүдийн 100%-ийн ирцтэйгээр хуралдлаа.

Хүмүүнлэгийн үйлсийг дэмжиж, идэвхи санаачлагатай ажилласан Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны салбар зөвлөлийн дарга Д.Төмөрбаатар, зөвлөлийн гишүүд Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Т.Сүхбаатар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Б.Оюунбилэг, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Д.Батцэцэг, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Л.Тулгабаатар, Боловсролын хэлтсийн дарга А.Дүүдээ, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ж.Болортуяа, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Мөнхбаяр, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга А.Батбаяр нарт талархалаа илэрхийлж, цаашдын ажил хөдөлмөрт нь улам их амжилтыг хүсэн ерөөлөө.