Нийслэлийн биеийн тамир спортын шилдэг хамтлагаар Сонгинохайрхан дүүргийн Х.Чулуунбаатар захиралтай 124-р сургууль, Ц.Саранмандах эрхлэгчтэй 192-р цэцэрлэг шалгарч Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Биеийн тамир спортын газрын өргөмжлөлөөр шагнуулав.