Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсээс санаачлан Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг сурталчлах, дүүргийнхээ ЕБС-ийн 9-р ангийн сурагчдад мэргэжил сонголтод нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв мэргэжил сурталчлах арга хэмжээ зохион байгууллаа.