Дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 2018 оны 4 дүгээр сарын 2-оос 5 дугаар сарын 2-ныг хүртэлх нэг сарын хугацаанд “Явган эргүүлийн баг” сарын аяныг зохион байгуулан, дүнгээ гарган өнөөдөр хаалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж, гэмт хэргийн гаралтыг 25.1 хувиар буруулаад байна.

Аянд идэвхи санаачлагатай оролцсон хороодыг шагнаж урамшуулсан бөгөөд тусгай байрт 6 дугаар хороо, 3 дугаар байрт 30 дугаар хороо, 2 дугаар байрт 3 дугаар хороодын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл шалгарсан бол тэргүүн дүгээр байрт 26 дугаар хорооны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл шалгарч шагналаа гардан авлаа.