Видео

      Нийслэлийн 379 жилийн ойн баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 1729 аж ахуйн нэгж байгууллага, 10.450 иргэд оролцлоо. Цэвэрлэгээгээр нийт 356.626 м2 талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна.

        Мөн 32 хорооны хэмжээнд 57 хог тээврийн автомашинаар 92 рeйс 534.9 тн хог хаягдлыг тээвэрлэн Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн цэгт хүргэлээ.