Видео

"Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ-ын иргэдийн бүлэг 02-р хорооны 4-р хэсэг 13-р гудамжнаас 81, 42-р сургуулийн зүүн үзүүр хүртэлх үргэлжилсэн жалга болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж гүйцэтгэлээ.